Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Cộng đoàn trưởng Nguyễn Bá Tiên  
Cộng đoàn phó nội vụ Trần Quang Hoàng  
Cộng đoàn phó ngoại vụ Mai Kim Mỹ  
Thủ quỹ Nguyễn Hồng Thu  
Thư ký Vân Thị Hương  
Ca đoàn trưởng Phạm Thị Hoa  

Chúng tôi phần đông những người Công Giáo phát xuất từ Giáo xứ Phước Lộc thuộc Địa phận Xuân Lộc trên hai con tàu nhỏ khoảng 100 người, sau những ngày lênh đênh trên biển cả, một sự tình cờ như có một bàn tay huyền diệu, một an bài của Đấng tạo hoá. Vâng! Chính là Thánh ý Thiên Chúa đã cho chúng tôi gặp nhau, cùng sống với nhau những ngày tháng nơi trại tỵ nạn, bên nhau nơi trại tiếp cư Norddeich, tình làng, nghĩa xóm, tạo cho chúng tôi gắn bó nhau hơn.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.