Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück - Cộng Hòa Liên Bang Đức

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

Tuyên Úy

 

Xây dựng và đóng góp cho trang Web
Chúng tôi xin cảm ơn và đón nhận sự nhiệt thành đóng góp của các Bạn cho trang Web.
Mọi bài vở khi gửi về ttmv.de, xin ghi rõ bút hiệu, tên họ và địa chỉ để chúng tôi tiện việc liên lạc.
Ðể phù hợp với chủ trương của trang ttmv.de, chúng tôi có quyền sửa đổi những bài viết được gửi về khi cần thiết.
Không chấp nhận các bài nặc danh, thiếu tinh thần xây dựng.

Loading... Về nội dung xin liên lạc: btt ttmv.de
Loading... Về hình thức và kỹ thuật xin liên lạc: bkt ttmv.de

Bản quyền - Copyright
Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück, Đức Quốc không giữ bản quyền, tuy nhiên khi trích đăng, xin vui lòng ghi xuất xứ từ ttmv.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.