Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

 
Các anh chị Ca trưởng và Ca viên CĐTH/LGP thân mến!
 
Là một điều vui mừng cho LGP chúng ta.
Vào đầu tháng năm LGP chúng ta sẽ có một Cha Tuyên Úy mới.
Cha sẽ làm Thánh lễ đầu tiên tại Neuenkirchen/Trung tâm mục vụ của LGP ngày 05.05.18 lúc 11g.
 
Xin anh chị Ca trưởng thông báo đến anh chị em Ca viên của mình và đi đông đủ để mừng Cha Tuyên Úy.
 
Xin anh chị có mặt lúc 10g để tập hát.
 
Bài hát PDF:
Nhập lễ:           Chúng Con Về nơi Đây
Đáp Ca:           Thánh Vịnh
Dâng Lễ:          Trên Đĩa Thánh
Hiệp Lễ:            Dấu Ấn Tình Yêu
Kết Lễ:              Xin Vâng.
 
Thân mến,
 
Phước
CT. LGP

Thánh lễ tại nhà thờ St. Josef, Kirchstr 9, St. Arnold-Neuenkirchen. 

- 9g00 tập hát trong nhà thờ.

- 10g30: Rước kiệu và Thánh lễ.

(Lưu ý: là Nhà thờ mừng 25 năm LM của Cha Tuyên Úy).

Sau đó họp mặt tại nhà trường AJG)

 
NL:  Nào Cùng Vui
ĐC: Thánh Vịnh 23
DL:  Xin Dâng (Hương Vĩnh)
HL:  Ngàn Vinh Quang
KL:  Tiếng Nhạc Oai Hùng

Bộ Lễ: Seraphim mới

Rước kiệu: Anh Hùng Tử Đạo, Đường Thập Tự, Bài Ca Ngàn Trùng.

Bài hát PDF:

Nhập lễ: Nào cùng vui

Đáp ca: Thánh vịnh 23

Dâng lễ: Xin dâng

Hiệp lễ: Ngàn vinh quang

Kết lễ: Tiếng nhạc oai hùng

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.