Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Ôi lạy Chúa của con,
Trong một khoảnh khắc con có thể nghi ngờ con đường của con chăng?
Con có cần chọn Chúa như là một phần của chính con chăng?
Con có thể đến với ai được nữa đây?
Chúa chính là Đấng có lời đưa lại sự sống vĩnh cửu.

Chúa đã giáng trần với mục đích,
là thực hiện điều mà không có ai trên trần gian có thể làm được cho con.
Vâng, ngoài Chúa ra, không ai cả,
chỉ có Chúa là Đấng ngự trên trời có thể hướng dẫn con lên trời với Chúa.

Để có thể leo lên ngọn núi cao, con cần lấy sức mạnh từ đâu đây?
Mặc dù con đã phục vụ thế giới này thật tốt,
mặc dù còn đã làm trọn vẹn các bổn phận của con,
(như nhiều người đã nói như vậy),
nhưng thế giới này có thể làm gì cho con đây,
dù cho thế giới này có thử làm bao nhiều có thể?

Dù cho con đã làm cho vị thế của con được thành toàn,
dù cho con đã làm nhiều điều tốt lành cho anh chị em con,
dù cho con có tiếng rất tốt và có được uy tín với anh chị em,
dù cho con đã thực hiện nhiều điều rất ý nghĩa và được khen ngợi trong dòng lịch sử,
nhưng tất cả những điều đó có thể giúp con về trời với Chúa được không?
Vì thế con chỉ chọn Chúa duy nhất của con, Chúa ơi!
Chúa của con là Chúa của sự sống và Người không bao giờ chết cả.

Con xin dẹp bỏ đi tất cả mọi thần tượng thần thánh ra khỏi con.
Con xin được dâng hiến chính con cho Chúa.
Chúa ơi, con cầu xin Chúa:
Xin Chúa hãy dạy dỗ con,
xin Chúa hãy dẫn bước con,
xin Chúa hãy làm cho con mạnh sức và
xin Chúa hãy đón nhận con về trời với Chúa. Amen.

(John Henry Newman – Chuyển ngữ: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.